قهوه ترک

قهوه ترک

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۱۶۲ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه

مجسمه غم انگیز

مجسمه غم انگیز سوئیس

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۱۸۷ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه

قلعه وفاداری

قلعه وفاداری آلمان

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۱۶۸ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه

عجیب ترین قبرهای دنیا

عجیب ترین قبرهای دنیا

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷      بازدید:  ۱۸۰ نفر      نویسنده:  بادگشت خاورمیانه